logo JUDr. Martin Dostál

Formy spolupráce

Právní služby ad hoc

Právní služby jsou poskytovány na základě individuálně sjednávané hodinové sazby.

Paušální právní služby

Právní služby jsou na základě dlouhodobé spolupráce poskytovány ve zvýhodněných tarifech.

Komplexní právní služby

Odměna za právní služby je sjednána předem na základě předpokládaného rozsahu právních služeb poskytnutých v rámci daného případu.

Informace pro klienty

Advokátní kancelář tímto informuje klienta, pokud je fyzickou osobou a zároveň nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, že Česká advokátní komora byla dne 5. února 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Sdělení

Advokátní kancelář se při své činnosti řídí zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, usnesením ČAK č. 1/1997 Věstníku (etický kodex) a dalšími právními a stavovskými předpisy, které lze nalézt na internetových stránkách České advokátní komory (www.cak.cz).